Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

Nomo Bike Korlátolt Felelősségű Társaság – Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023. február 22.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://www.bababike.hu/weboldal használójáról, a webáruházból termék megvásárlása esetén Vevőről (természetes személy), a Vevő személyes közreműködőjéről (jogi személy) (a továbbiakban: „Érintett”) az Nomo Bike Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15. cégjegyzékszám: 03-09-136370; adószám: 259463182-03) („Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő címe: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.
Adatkezelő képviselője: Koligyer-Huczek Nikolett
Cégjegyzékszám:03-09-136370
Adószám: 259463182-03

Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
Email: hello@bababike.hu
Telefonszám: +36/30-741-9382

 

2. A Tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.bababike.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

https://www.bababike.hu/ weboldal működése, valamint a weboldalon keresztüli termékrendelés biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre, azok részletes céljai

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció kitöltésekor adja meg az Érintett ezen személyes adatokat.
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdés

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám): azonosítás, esetleges szerződés alapját képezi
számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő): esetleges szerződés alapját képeziE-mail címe: azonosítás, kapcsolattartástelefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A regisztrált tagoknak, valamint a megrendelési űrlap kitöltőinek lehetőségük van a weboldalon keresztül termék(ek)et megrendelni.

A termékrendelés esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Érintett igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Érintett számára.

Szerződés teljesítése
(GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,)

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése
szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám): szerződés teljesítése
számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő): szerződés teljesítése, számlázás
E-mail címe: kapcsolattartás
telefonszáma: kapcsolattartás

Az adatokat az Érintettel való
kapcsolat megszűnését
követően a Ptk. 6:22. § alapján
5 év múlva töröljük. Ha az
adatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény
(„Számviteli Törvény”) 169.
§ alapján kötelesek vagyunk
megőrizni, az adatokat az
Önnel való kapcsolat
megszűnését követően 8 év
múlva töröljük. A
gyakorlatban ilyen eset, ha az
adatok a könyvelést
alátámasztó iratok részét
képezik, például a
szerződéskötéssel kapcsolatos
dokumentumokban (adott
esetben magában a
szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon Érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az az Adatkezelő új termékeivel, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az Érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása és a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a, pontja szerinti hozzájárulása.

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: erre továbbítjuk az Érintettnek az aktuális híreket

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A weboldal használóinak lehetősége van kérdést intézni az Adatkezelőhöz.
A kérdés megválaszolásával az Adatkezelő a weboldal használójának érdeklődésének tesz eleget.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

E-mail címe

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az E-mail kiküldése után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.

A weboldal használóinak lehetőségük van hozzászólást írniuk a weboldalon található termékekhez.Az Adatkezelő célja, hogy lehetőséget biztosítson a weboldal használóinak a véleményük kifejtésére.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: kapcsolattartás
személyes véleménye: véleménynyilvánítás biztosítása

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A regisztrált tagoknak lehetőségük van ajánlást adni az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő célja, hogy lehetőséget biztosítson a regisztrált tagoknak a véleményük kifejtésére.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
személyes véleménye: vélmenynyilvánítás biztosítása

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

Az Érintettnek lehetősége van válaszolni a diéta előtt kérdésekre, mely ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő a diétát személyre tudja szabni.

Az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a,)

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: kapcsolattartás
magassága: diéta személyre szabása
testsúlya: diéta személyre szabása
életkora: diéta személyre szabása
diétával kapcsolatban releváns betegsége: diéta személyre szabása
sportolási szokása: diéta személyre szabása
étkezési szokása: diéta személyre szabása
alvásideje: diéta személyre szabása

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 6 hónap múlva törli.

Az Érintettnek lehetősége van válaszolni a diéta utáni kérdésekre, mely módszerrel hatékonyabbá tudjuk tenni az általunk nyújtott szolgáltatást, valamint az Érintett elégedettségét tudjuk mérni.

Az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a,)

Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
foglalkozása: szolgáltatás hatékonyabbá tétele
testsúlya: szolgáltatás hatékonyabbá tétele
diétával kapcsolatos elégedettsége: szolgáltatás hatékonyabbá tétele

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 6 hónap múlva törli.

 

 

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. ( 1051 Nádor utca 16.) felé.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

a) az Adatkezelő munkatársai;

b) az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

c) egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

d) a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;

e) egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

  ShopRenter.hu Kft.,

  4028 Debrecen, Kassai út 129.

  06-1-234-5012

  info@shoprenter.hu

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása.

 

  Magyar Posta Zrt., Szállítás

  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
   ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., Tárhely Szolgáltató

  1538 Budapest, Pf.: 510

  support@tarhely.eu

   +36/1-789-2789

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

   Conversific Zrt.

   4028 Debrecen Kassai út 129.
   +36/20-371-4643
    kapcsolat@optimonk.hu
    www.conversific.com)

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása.

   MailChimp

  The Rocket Science Group, LLC
   675 Ponce de Leon Ave NE
  Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevél küldése az Érintettek részére.

Big Fish Payment Services Korlátolt felelősségű társaság

Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

cégjegyzékszám: 01-09-325828

adószám: 26355159-2-42

email: paymentgateway@bigfish.hu

telefonszám: +361 209 07 60

Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatás: „BIG FISH Payment Gateway” szolgáltatás elnevezés alatt nyújtott komplex, elektronikus fizetéseket támogató informatikai szolgáltatás, amelynek célja az igénybe vevők számára a saját szolgáltatásaikhoz kapcsolódó elektronikus fizetési szolgáltatások egyszerű megvalósítása

 KBOSS.hu Kft (számlázz.hu)


   info@szamlazz.hu

Az online számlázás lehetőségének rendszerét biztosítja.

K&H Bank Zrt.
(Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Kapcsolat: https://www.kh.hu/kapcsolat

Az online fizetés lehetőségének rendszerét biztosítja.

BabaBike.hu

Nomo Bike Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15..

www.bababike.hu

hello@bababike.hu

+36/30-741-9382

, mint Gazdálkodó szervezet, az internetes áruház üzemeltetője.

 

6. Reklámlevelek küldése

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, vagy az Adatkezelő hello@bababike.hu E-mail címére küldött elektronikus levél segítségével. Az Adatkezelő ez esetben, az elektronikus levél Adatkezelőhöz történő megérkezését, illetve a „leiratkozás” gombra kattintást követő legfeljebb 5 munkanap elteltével a Vevő részére hírlevelet – az adott regisztráció vonatkozásában – nem küld.

7. Személyes fiókban lévő adatok módosítása, törlése

A regisztrációt követően azonnal elkészül az Érintett személyes fiókja, ennek megtörténtéről a Vevő értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció során rögzített adatok kezelése szükséges a webáruház nyújtotta szolgáltatás teljesítéséhez, valamint a Vevő azonosításához, így azokat az Eladó a személyes fiók törléséig kezeli. Az Érintett a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a Honlap megfelelő felületén. Az Érintett személyes fiókjának megszüntetését a Vevőszolgálat részére küldött e-mail üzenetben kezdeményezheti. A megszüntetésről az Érintett az általa megadott e-mail címre legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kap. A személyes fiók megszüntetésével az Érintett regisztráció során felvett adatai inaktív státuszba kerülnek, kezelésüket az Adatkezelő felfüggeszti.

8. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő Az Érintett gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő felhasználók azonosítása, Az Érintett szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása. A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás. A Facebook cookie kezelésről a következő linken elérhető bővebb tájékoztatás: https://www.facebook.com/policies/cookies/. A Smartlook cookie kezeléséről a következő linken elérhető bővebb tájékoztatás: https://www.smartlook.com/privacy.

Ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

A Weboldalon használt cookie-k:

  • Analitika, követő
  • Felhasználó azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

9. Gyermekekkel kapcsolatos információk

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek.

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

10. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

11. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

11.1 Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az Érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

11.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

11.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

11.6 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.7 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön a GDPR., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

11.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

11.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 

Keresés