Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A NOMO BIKE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.; cégjegyzékszám: 03-09-136370; adószám: 25946318-2-03 a továbbiakban: ”Eladó”) a www.bababike.hu címen elérhető honlapon (a továbbiakban: ”Honlap”) üzemelteti a BabaBike.hu elnevezésű webáruházat (a továbbiakban: ”Webáruház”) az Eladó által forgalmazott termékek (a továbbiakban: ”Termékek”) interneten keresztül történő értékesítése érdekében.

A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Honlapon szereplő termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) határozzák meg a Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az Eladó és a vevők jogait és kötelezettségeit.

2. Fogalmi meghatározások

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely az Eladó által forgalmazott Termékek tulajdonjogának megszerzésére vételi ajánlatot tesz.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: az a Szerződés, amely a Fogyasztó és az Eladó között jön létre.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés, amelynek tárgya az Eladó által forgalmazott Termék.

Honlap: www.bababike.hu címen elérhető honlap, amely a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Webáruház kínálatában szereplő és értékesítésre szánt ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi.

Szolgáltatás: a Webáruház üzemeltetése és működtetése, amelyen az Eladó a Termékeit eladásra kínálja.

3. Termékek elérhetősége, leírása, eladási ára

A Vevő a Webáruház mindenkori termékkínálatában szereplő Termékeket rendelheti meg az Eladótól. A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges tulajdonságai, rövid leírásuk, illetve elérhetőségük. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár (az általános forgalmi adót magába foglalja) szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő, és forintban értendő. Az itt megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint például a házhoz szállítás díját (ld. 7.4 pont).

Eladó fenntartja a Termékek árának megváltoztatására vonatkozó jogot azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

Előfordulhat, hogy az Eladó minden gondossága, körültekintése ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére. Hibás árnak minősül különösen a nyilvánvalóan téves, a közismert vagy az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár (pl. 0,- Ft vagy 1,- Ft-os ár). Ilyen esetben a Termék megvételére ezen a téves áron nem kerül sor, azonban az Eladó jogosult felajánlani a helyes áron történő értékesítést. A helyes ár ismeretében, a Vevő elállhat vásárlási szándékától, illetve a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

4. Regisztráció

A Vevő a Honlapon keresztül Termék megrendelésére regisztráció után vagy regisztráció nélkül jogosult. A regisztráció előnye, hogy a Vevőnek nem kell minden egyes vásárlásnál ismételten megadni az adatait, továbbá a regisztrációkor megadott e-mail címre – a hírlevélre történő feliratkozás esetén – időközönként részletes tájékoztatást kap az Eladó aktuális ajánlatairól.

A regisztráció, illetve a regisztráció nélküli megrendelés előfeltétele, hogy a Vevő egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A Vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. A Webáruházba a Honlapon keresztül lehet regisztrálni a [Regisztráció] felirat kiválasztásával. A regisztráció során a Vevőnek a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és ha ettől eltér, a szállítási címet. Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek veszik igénybe, úgy a regisztráció során kötelesek megjelölni azon adatokat, amelyre a számla kiállítását kérik (cégnév, székhely, postázási cím, email cím). A regisztráció során megadott lakcímet/székhely címet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, amelyet a Vevő utólag módosíthat. A megadott adatok bármikor módosíthatóak, de a visszaigazolt megrendelésre vonatkozó adatok (így különösen a szállítási és számlázási adatok) az adott megrendelés vonatkozásában csak az Eladó hozzájárulásával módosíthatók. A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

Eladó a hibás, illetve valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni. Egy e-mail címhez csak egy regisztráció végezhető el. A regisztráció elküldésekor az Eladó a megadott e-mail címre egy tájékoztató levelet küld, amelyben a regisztráció megtörténtéről tájékoztatja a Vevőt.

A Vevő a regisztráció során köteles létrehoznia egy jelszót a saját fiókjához. A Vevő köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vevő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából elküldött megrendelésekért. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy visszaél vagy ahhoz hozzájutott. Ha megalapozott a Vevő ezen feltételezése, az Eladó jogosult a Vevő fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vevőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az Eladó nem felelős a Vevővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vevő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vevő, akár harmadik fél visszaélt.

Az Eladó a 4.3 pontban meghatározott tájékoztató levélben felhívja a Vevő figyelmét az elektronikus hírlevél szolgáltatás igénybe vételének lehetőségére. Ez alapján Vevő a önkéntesen dönthet arról, hogy fel kíván-e iratkozni az Eladó elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi az Eladó személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Amennyiben a Vevő megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, ennek megtörténtéről értesítést kap az általa megadott e-mail címre.

Ha a Vevő elfelejtette a jelszavát, akkor az [Elfelejtett jelszó] felirat használatával megadhatja a regisztrációkor bejelentett e-mail címét, melyre az Eladó rendszere automatikusan elküld egy, az új jelszó megadásához szükséges linket tartalmazó e-mailt. Ha változás következik be a Vevő adataiban, köteles haladéktalanul értesítést küldeni a változásról az Eladónak e-mail útján. A Vevő ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

5. A megrendelés menete, fizetés

Megrendelés leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton, a Honlapon keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket az Eladó nem fogad el. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az Eladó szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.

A már regisztrált Vevő a Webáruházba a felhasználónév (a regisztráció során megadott felhasználónév) és jelszó megadásával és a [Bejelentkezés] felirat kiválasztásával tud bejelentkezni. A regisztráció mellőzésével megrendelést leadni szándékozó Vevő pedig egy „Rendelés” űrlap (amelyen vezetéknevét és keresztnevét/cégnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét/székhely címét és a szállítási címet megadja) kitöltésével kezdeményezheti a megrendelést.

A számlázási információk körében a Vevő ellenőrizheti, hogy a számlázási és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára. A megrendelés folyamata során a Vevőnek meg kell adnia azt a Magyarország területén található szállítási címet, amelyen a megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.

A Vevő a Webáruház használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és meghatározhatja azok mennyiségét. Megrendelések leadására minden nap 0-24 óra között lehetőség van. A Vevő az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

A Termék(ek) kosárba helyezését követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot, az alábbi lehetőségek közül:

 • banki átutalás: a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése közvetlen banki átutalással. Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel banki átutalás fizetés kiválasztása esetén, azonban a Vevő bankszámláját vezető pénzintézet banki költséget számíthat fel a tranzakcióval összefüggésben.
 • online banki fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a Simple Pay weblapjára irányítjuk, ahol a OTP Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a OTP Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A Simple Pay a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro és típusú kártyákat fogadja el.
  A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
 • utánvét (fizetés a Termék átvételekor): a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése a Termék átvételekor bankkártyával a 7.1 pont szerinti futárszolgálat munkatársánál található POS terminálon keresztül vagy készpénzben történik.

A Vevő a [MEGRENDELEM] gomb megnyomásával véglegesíti megrendelését és ajánlatot tesz a Termék(ek) megvételére, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelésről az Eladó a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazoló e-mailt küld a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést, darabszámot, a Vevő adatait, valamint a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőn belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Vevő a Termék(ek) átvételével egyidejűleg, de minden esetben a vételár és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költség maradéktalan kiegyenlítését követően a megrendelésről papír alapú vagy elektronikus számlát kap. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az adásvételről elektronikus számlát állítson ki és a regisztráció során megadott email címre küldje azt meg Vevő részére.

6. A szerződés létrejötte

Az Eladó visszaigazoló e-mailje egyben a megrendelés elfogadásának minősül, és az Eladó és a Vevő között Szerződés jön létre a Termék(ek) adásvétele tárgyában. A Szerződés alapján az Eladó eladja a megrendelt Termék(ek)et a Vevőnek, gondoskodik azok elszállításáról a Vevő által megjelölt szállítási címre, a Vevő pedig köteles a megrendelt Termék(ek)et átvenni, a vételárat és az esetleges szállítási költséget megfizetni.

A Szerződés távollévők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Eladó nem rögzít (iktat), utóbb nem lesz hozzáférhető.

A Szerződés határozott időre jön létre és megszűnik, ha az 6.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági igényeket nem érinti.

7. A megrendelt Termék(ek) kiszállítása

Az Eladó a megrendelt Termék(ek)et a Magyar Posta Zrt. MPL (”Futárszolgálat”) közreműködésével szállítja el a Vevő által megadott magyarországi szállítási címre. Banki átutalás fizetés esetén az Eladó a Vevő által megrendelt Temék(ek) vételárának bankszámláján történő jóváírását követő 5. munkanapon adja át a megrendelt Termék(ek)et a Futárszolgálatnak kiszállítás végett. Utánvétes fizetés esetén az Eladó a megrendelés visszaigazolását követő 5. munkanapon adja át a megrendelt Termék(ek)et a Futárszolgálatnak kiszállítás végett.

A Futárszolgálat a megrendelt Termék(ek)et az Eladótól történő átvétel napját követő 7 (hét) napon belül kísérli meg kézbesíteni a Vevő által megadott szállítási címre. A megrendelt Termék(ek) átvételére a Vevőn túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a Vevő által meghatalmazott személy(ek) is jogosultak. Amennyiben a Vevő jogi személy, úgy a jogi személy vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a jogi személy székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja.

A kiszállítás során a Futárszolgálat a megrendelt Termék(ek) kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a megrendelt Termék(ek) kézbesítése másodjára is sikertelen marad, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó a második sikertelen kézbesítést követő munkanapon a 8. pont szerinti elállási jogával élt.

Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a második sikertelen kézbesítést követő munkanapon úgy kell tekinteni, hogy a Vevő elállt a Szerződéstől és köteles az elállással az Eladónak okozott károkat és költségeket megtéríteni. A vételár előre történő megfizetése esetén Eladó jogosult a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket a vételárból levonni, és a különbözetet az elállástól számított 30 napon belül visszatéríteni. Utánvétes fizetés esetén az Eladó jogosult a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket a Vevő részére kiszámlázni, Vevő pedig köteles ezt megfizetni.

Bruttó 15000,- Ft-ot (azaz tizenötezer forintot) el nem érő megrendelés esetén a szállítás díja bruttó 1690,- Ft (azaz ezerhatszázkilencven forint), amelyet a Vevő az 5.5 pontban meghatározottak szerint köteles megfizetni. Bruttó 15000,- Ft-ot (azaz tizenötezer forintot) elérő vagy azt meghaladó megrendelés, illetve a 15000,- Ft-ot el nem érő, de előre utalással vagy utánvéttel való rendelés esetén a szállítás ingyenes.

8. A Fogyasztót megillető elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától kezdve és a termék megérkezésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott vagy az alább látható nyilatkozat-minta útján.

 

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

 

Dátum:

 

 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a Szerződéstől a megrendelt Termék(ek) átvételének napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül indoklás nélkül elállni. A Fogyasztó elállási jogát írásban, az 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó a 8.1 pontban foglaltaknak megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles a megrendelt Terméke(ke)t sértetlen és hiánytalan állapotban haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül saját költségén visszaküldeni az Eladónak (cím: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 103.). A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a megrendelt Terméke(ke)t a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó a megrendelt Termék 8.2 pontnak megfelelő visszaküldésével egyidejűleg köteles ahhoz mellékelni az elállásról szóló nyilatkozatot, vagy az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó e-mailben közvetlenül is megküldheti az Eladónak a hello@bababike.hu e-mail címre. A Fogyasztó az elállási nyilatkozatban köteles megjelölni, hogy az elállási jogát mely megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, továbbá megjelölni nevét, címét, a szerződéskötés (megrendelés) időpontját, az átvétel időpontját, a számlakezelő bank nevét és a bankszámlaszámot, amelyre a vételár visszafizetését kéri, valamint a nyilatkozatának keltét.

Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött Termék(ek) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes vételárat és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költséget. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; az Eladó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – a 9.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 

10. Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Vevő megtagadhatja azoknak a Termék(ek)nek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet a 15. pontban meghatározott telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy e-mailben, vagy a levelezési címére küldött levél útján megtehet.

Mindemellett a Fogyasztó a Szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a 15. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Fogyasztó a panaszt írásban jelentette be, az Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Fogyasztó a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525
Fax: 76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

A Fogyasztó panasszal fordulhat még az on-line vitarendezési platformon keresztül is: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

11. Szerzői jogok

A Honlap tulajdonosa az Eladó, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, képekkel stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Honlapon közzétett tájékoztatók, szövegek, képek, videók és információk egészének, illetve azok bármely részének a személyes használatot meghaladó mértékű felhasználása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználása kizárólag az Eladó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

12. Felelősség

Annak ellenére, hogy az Eladó megtesz minden tőle telhetőt a Honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vevő számára. Az Eladó nem vállal semmilyen szavatosságot és nem felel azokért a hibákért, pontatlanságokért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmével, az adatkezeléssel, az adatfeldolgozással, az adattovábbítással kapcsolatos rendelkezések az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, elfogadta, és azon adatkezelési célokhoz, melynél az Érintett hozzájárulása a jogalap, Ön a hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelési célok a weboldal használatával, hírlevél küldéssel, weboldalról való rendeléssel, szolgáltatás igénybevételével, személyes vásárlással kapcsolatosak.

13. Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától hatályos. Jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – jogosult módosítani. A módosított ÁSZF az abban megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF esetleges módosítása a már addig létrejött Szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

14. Az Eladó elérhetőségei

Weboldal címe: www.bababike.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: hello@bababike.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36307419382
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.

A jelen ÁSZF 2023. február 22. napján lép hatályba.

 

 

Keresés